MAK-ОПРЕМА дооел Скопје, оваа 2021 година полни 25 години постоење. За тоа време имаме опремено голем број на ресторани, пицерии, хотели, мензи, градинки, болници и други објекти каде што е потребен висок стандард и квалитетна и издржлива опрема.

Дел од нашите референтни објекти се:

Централна Кујна Индустри Сервис Скопје

Ресторан Пелистер- Скопје

АМИГОС Љубљанска Скопје

Форца Скопје

Ресторан Фрателис Визиана Куманово

Ресторан Карузо Куманово

Детоил Бензинска Скопје

Детоил Бензинска Д. Капија

Дени Интернационал Скопје

Ресторан Тиквеш Кавадарци

Ресторан Винарија Стоби

Хотел Панорамика Скопје

Хотел Паинт ит Блек Гевгелија

Хотел Сенатор Базен Гевгелија

Хотел Казино Фламинго Гевгелија

Хотел ЈУНИК Охрид

СУ Хотел Охрид

Хотел Гарден Охрид

Ресторан Канео Охрид

Кетеринг кујна Мар-Бојаџи Штип

Пицерија Енрико Скопје

секако листата и голема и се извинуваме на сите неспомнати.