Апарат за бавно готвење Sous-Vide

Availability:in stock 2 item(s)
Product Code:
Апарат за бавно готвење Soft-Cooker потребен за Sous-Vode процесот производ на SIRMAN Италија, моќен и прецизен, ел. сила: 2 kW/230V, за GN 1/1 и GN 2/1