Вертикални ормари (МАК-ОПРЕМА)

cm700 open

Вертикални ормари за ладење и замрзнување, изработени од инокс.

There are no products in this category.